Plan zajęć

05 A-38

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 34

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć