Plan zajęć

6 A-38

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 54

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy
Poniedziałek
10:20 12:35 Anatomia L11WF-SP/lab.2 dr Ewa Nowacka-Chiari 06-04-2020; 20-04-2020; 27-04-2020; 04-05-2020; 11-05-2020; 18-05-2020; 25-05-2020; 01-06-2020;
12:40 14:55 Anatomia L11WF-SP/lab.3 dr Ewa Nowacka-Chiari 06-04-2020; 20-04-2020; 27-04-2020; 04-05-2020; 11-05-2020; 18-05-2020; 25-05-2020; 01-06-2020;
15:15 16:44 Teoria i metodyka pływania W11WF-SP dr Tomasz Grzybowski 08-06-2020;
16:45 19:00 Pływanie W21WF-SP/lab.3 dr Tomasz Grzybowski 08-06-2020;
Wtorek
08:00 09:30 Anatomia W11WF-SP dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ D
09:40 11:30 Człowiek w czasie i przestrzeni W21WF-SD/SŻSS dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ DP
13:15 15:30 Anatomia L11WF-SP/lab.2 dr Ewa Nowacka-Chiari 05-05-2020; 19-05-2020;
15:45 18:00 Anatomia L11WF-SP/lab.3 dr Ewa Nowacka-Chiari 05-05-2020; 19-05-2020;
18:45 20:15 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne S31WF-SP/5 dr Mateusz Rynkiewicz D
Środa
08:30 10:45 Anatomia L11WF-SP/lab.1 dr Ewa Nowacka-Chiari 08-04-2020; 15-04-2020; 22-04-2020; 29-04-2020; 06-05-2020; 13-05-2020; 20-05-2020; 27-05-2020;
16:45 18:20 Podstawy dydaktyki W21WF-SP dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ DN
18:35 20:00 Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych Ć31WF-SP/A dr Mateusz Rynkiewicz DP
Czwartek
08:00 10:15 Anatomia L11WF-SP/lab.1 dr Ewa Nowacka-Chiari 07-05-2020; 21-05-2020;
10:30 11:55 Gimnastyka kompensacyjno-korekcyjna W21WF-SP dr Ewa Skorupka DP
12:00 13:35 Odnowa biologiczna W11WF-SD dr Ewa Skorupka DP
18:00 19:25 Filozofia W11WF-SP dr Joanna Zegzuła - Nowak DP
Piątek
11:00 12:35 Ochrona własności intelektualnej W31WF-SP dr Michał Zieliński DN
16:00 17:30 Psychologia W11WF-NP dr Urszula Gembara 12-06-2020;
17:45 19:15 Psychologia Ć11WF-NP dr Urszula Gembara 12-06-2020;
Sobota
08:00 10:15 Teoria sportu W31WF-NP dr Mateusz Rynkiewicz 20-06-2020;
10:30 12:45 Teoria sportu W31WF-NP dr Mateusz Rynkiewicz 06-06-2020;
10:30 12:45 Teoria sportu Ć31WF-NP dr Mateusz Rynkiewicz 20-06-2020;
13:00 15:15 Organizacja i prawo w oświacie W31WF-NP dr Julia Gierałtowicz 25-04-2020; 06-06-2020; 20-06-2020;
13:00 15:15 Teoria i metodyka treningu sportowego W11WF-ND/STP dr Mateusz Rynkiewicz 18-04-2020; 09-05-2020;
15:30 17:45 Anatomia W11WF-NP dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ 23-05-2020;
15:30 17:45 Teoria i metodyka treningu sportowego L11WF-ND/STP dr Mateusz Rynkiewicz 09-05-2020;
15:30 17:45 Teoria i metodyka treningu sportowego W11WF-ND/STP dr Mateusz Rynkiewicz 18-04-2020;
15:30 17:45 Teoria sportu W31WF-NP dr Mateusz Rynkiewicz 06-06-2020;
15:30 17:45 Teoria sportu Ć31WF-NP dr Mateusz Rynkiewicz 20-06-2020;
18:00 20:15 Anatomia W11WF-NP dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ 13-06-2020;
18:00 20:15 Teoria i metodyka treningu sportowego L11WF-ND/STP dr Mateusz Rynkiewicz 18-04-2020; 09-05-2020;
18:00 20:15 Teoria sportu Ć31WF-NP dr Mateusz Rynkiewicz 06-06-2020;
Niedziela
08:00 12:45 Anatomia L11WF-NP dr Ewa Nowacka-Chiari 24-05-2020; 14-06-2020;
11:30 13:45 Psychologia W11WF-NP dr Urszula Gembara 21-06-2020;
13:00 15:15 Anatomia W11WF-NP dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ 10-05-2020;
13:00 17:00 Psychologia Ć11WF-NP dr Urszula Gembara 24-05-2020;
13:30 16:45 Psychologia W11WF-NP dr Urszula Gembara 19-04-2020;
14:00 15:30 Psychologia Ć11WF-NP dr Urszula Gembara 21-06-2020;
15:30 17:45 Psychologia W11WF-NP dr Urszula Gembara 14-06-2020;
18:00 20:15 Filozofia W11WF-NP dr Joanna Zegzuła - Nowak 14-06-2020;

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.