Plan zajęć

6 A-38

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 54

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
09:00 13:00 Anatomia I1 WF-SP 18/19 dr Ewa Nowacka-Chiari 17-06-2019; //
10:00 11:30 Anatomia I1 WF-SP 18/19 dr Ewa Nowacka-Chiari 24-06-2019; //
Wtorek
09:00 13:00 Anatomia I1 WF-SP 18/19 dr Ewa Nowacka-Chiari 18-06-2019; //
10:00 11:30 Anatomia I1 WF-SP 18/19 dr Ewa Nowacka-Chiari 25-06-2019; //
Środa
11:00 12:00 Gimnastyka kompensacyjno-korekcyjna E2 WF-SP 17/18 dr Ewa Skorupka 04-09-2019; //Egzamin poprawkowy.
Sobota
09:00 10:00 Metodyka wychowania fizycznego E2 WF-NP 17/18 dr hab. Józef Tatarczuk, prof. UZ 07-09-2019; //
10:00 11:30 Metodyka wychowania fizycznego E2 WF-NP 17/18 dr hab. Józef Tatarczuk, prof. UZ 06-07-2019; //
12:00 13:00 Gimnastyka kompensacyjno-korekcyjna E2 WF-NP 17/18 dr Ewa Skorupka 07-09-2019; //Egzamin poprawkowy.

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.