Rezerwacje

F5 A-0

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 30

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Czwartek
10:00 11:30 Gospodarka magazynowa E31LOG-NP; 32LOG-NP; 33LOG-NP dr Anna Ludwiczak 05-09-2019; //II termin
10:00 11:30 Gospodarka magazynowa E31LOG-SP; 32LOG-SP; 33LOG-SP; 34LOG-SP dr Anna Ludwiczak 05-09-2019; //II termin

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.