Plan zajęć

312 C-10

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 0

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć