Plan zajęć

4.11 A-23

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 0

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć