Plan zajęć

6a A-2

sala seminaryjna; liczba miejsc: 0

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
09:15 11:00 Seminarium Instytutowe IMEI I  prof. dr hab. inż. Alexander Barkalov; dr inż. Jacek Bieganowski; dr inż. Michał Doligalski; dr inż. Dariusz Eljasz; dr inż. Leszek Furmankiewicz; dr inż. Tomasz Gratkowski; dr inż. Janusz Kaczmarek; dr hab. inż. Radosław Kłosiński; dr inż. Mirosław Kozioł; dr inż. Mariusz Krajewski; mgr inż. Łukasz Macioszek; mgr Marzena Majewska; dr inż. Adam Markowski; doc. dr inż. Emil Michta; dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ; dr inż. Kamil Mielcarek; dr inż. Piotr Mróz; dr inż. Andrzej Popławski; dr inż. Piotr Powroźnik; dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ; dr inż. Sergiusz Sienkowski; dr inż. Łukasz Sobolewski; dr inż. Robert Szulim; prof. dr hab. inż. Larysa Titarenko; dr inż. Jacek Tkacz; Ewa Zaleska D//
Wtorek
16:55 18:30 Systemy decyzyjne W11AiREI-ST prof. dr hab. inż. Alexander Barkalov 07-05-2019; 14-05-2019; 28-05-2019; 04-06-2019; 11-06-2019; //
17:00 18:25 Planowanie i technika eksperymentu W11AiREI-ST dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ DI//
18:35 20:00 Zaawansowane techniki optymalizacji i adaptacji W11AiREI-ST prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz DP//
18:40 20:15 Seminarium doktoranckie II S11AiREI-ST prof. dr hab. inż. Grzegorz Benysek DN//
Środa
13:00 15:00 Rada Wydziału WIEA I  prof. dr hab. inż. Alexander Barkalov; prof. dr hab. inż. Grzegorz Benysek; dr inż. Andrzej Czajkowski; dr inż. Michał Doligalski; dr hab. inż. Zbigniew Fedyczak, prof. UZ; prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski; prof. dr hab. Roman Gielerak; dr hab. inż. Artur Gramacki; dr hab. inż. Andrzej Janczak, prof. UZ; dr hab. inż. Marcin Jarnut, prof. UZ; dr hab. inż. Adam Kempski, prof. UZ; dr hab. inż. Radosław Kłosiński; prof. dr hab. inż. Józef Korbicz; prof. dr hab. inż. Igor Korotyeyev; dr inż. Piotr Leżyński; doc. dr inż. Emil Michta; dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ; prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz; dr hab. inż. Wojciech Paszke, prof. UZ; dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ; dr hab. inż. Maciej Patan, prof. UZ; dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ; dr inż. Anna Pławiak-Mowna; dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ; dr hab. inż. Robert Smoleński, prof. UZ; dr hab. inż. Krzysztof Sozański; dr hab. inż. Paweł Szcześniak; dr inż. Robert Szulim; prof. dr hab. inż. Larysa Titarenko; prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński; mgr inż. Szymon Wermiński; dr hab. inż. Remigiusz Wiśniewski, prof. UZ; prof. dr hab. inż. Marcin Witczak D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.