Plan zajęć

6a A-2

sala seminaryjna; liczba miejsc: 0

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć