Plan zajęć

102 A-2

sala wykładowa; liczba miejsc: 120

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
09:35 11:05 Sterowanie procesami dyskretnymi W21AiR-SP; 22AiR-SP dr inż. Iwona Grobelna 28-01-2019; //
11:00 12:30 Algorytmy i struktury danych E11INF-SP; 12INF-SP; 13INF-SP; 14INF-SP; 15INF-SP prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz 04-02-2019; //
11:15 12:45 Media cyfrowe w reklamie W11E-B-SP; 12E-B-SP dr inż. Łukasz Hładowski; dr inż. Bartłomiej Sulikowski 28-01-2019; //
18:30 20:00 Farmakologia z toksykologią W3LEK-JMN 16/17; 3LEK-JMS 16/17 dr n. farm. Karolina Kieres 28-01-2019; //
Wtorek
10:00 11:00 Sterowanie procesami dyskretnymi E21AiR-SP; 22AiR-SP dr inż. Iwona Grobelna 05-02-2019; //
10:00 11:30 Makroekonomia zaawansowana E11EK-SD; 12EK-SD prof. dr hab. Andrzej Czyżewski 29-01-2019; //I termin
Środa
07:30 09:00 Sygnały i systemy dynamiczne W21AiR-SP; 22AiR-SP dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ 23-01-2019; //
09:15 10:45 Analiza matematyczna W11AiR-SP; 12AiR-SP dr hab. Włodzimierz Łenski, prof. UZ 23-01-2019; //
10:00 10:45 Podstawy zarządzania E11EK-SP; 12EK-SP; 13EK-SP dr Dariusz Stankiewicz 30-01-2019; //I termin
10:00 10:45 Podstawy zarządzania E11ZARZ-SP; 12ZARZ-SP dr Dariusz Stankiewicz 30-01-2019; //I termin
10:00 11:30 Podstawy elektrotechniki E11E-SP prof. dr hab. inż. Marian Miłek 06-02-2019; //
11:15 12:45 Podstawy energoelektroniki W21AiR-SP; 22AiR-SP dr hab. inż. Zbigniew Fedyczak, prof. UZ 23-01-2019; //
13:31 15:46 Propedeutyka chirurgii W3LEK-JMN 16/17; 3LEK-JMS 16/17 dr hab. n. med. Maciej Głyda, prof. UZ 23-01-2019; //
Czwartek
09:40 11:10 REZERWACJA I  mgr Anna Gąsiorek-Kowalewicz 24-01-2019; //
11:00 13:00 Sygnały i systemy dynamiczne E21AiR-SP; 22AiR-SP dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ 31-01-2019; 14-02-2019; //
11:01 11:59 Międzynarodowe stosunki gospodarcze E31EK-SP; 32EK-SP prof. dr hab. Eulalia Skawińska 21-02-2019; //II termin
13:15 14:40 E-biznes a prawo W11E-B-SP; 12E-B-SP dr Marta Górka 24-01-2019; //
15:15 16:45 Kurs wyrównanwczy z matematyki W14INF-SP; 15INF-SP mgr Mateusz Kubiak 24-01-2019; //
Piątek
08:00 09:30 Mikrobiologia W2LEK-JMN 17/18; 2LEK-JMS 17/18 dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik, prof. UZ 25-01-2019; //
11:00 12:30 Lean manufacturing E31LOG-SP; 32LOG-SP; 33LOG-SP dr Anna Ludwiczak 08-02-2019; //I termin
11:15 12:45 Kurs wyrównawczy z matematyki W11E-B-SP; 12E-B-SP dr Radosława Kranz 25-01-2019; //
12:31 14:00 Systemy zarządzania E21BN-SP; 22BN-SP dr Anna Ludwiczak 08-02-2019; //I termin
Sobota
07:30 09:10 Ekonomia sektora publicznego Ć21EK-NP dr Ewa Sobolewska - Poniedziałek 02-02-2019; //
09:25 10:45 Dzieje cywilizacji europejskiej W21ZARZ-ND; 22ZARZ-ND; 23ZARZ-ND prof. dr hab. Leszek Belzyt, prof. UZ 02-02-2019; //
11:00 12:40 Ekonomia W11LOG-NP; 12LOG-NP; 13LOG-NP; 14LOG-NP dr Zbigniew Binek 26-01-2019; //
11:00 13:00 Sygnały i systemy dynamiczne E21AiR-NP dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ 23-02-2019; 09-03-2019; //
12:50 14:10 Historia gospodarcza W11LOG-NP; 12LOG-NP; 13LOG-NP; 14LOG-NP prof. dr hab. Leszek Belzyt, prof. UZ 02-02-2019; //
14:30 16:09 Podstawy prawa Ć11ZARZ-NP dr Leszek Kaczmarski 26-01-2019; //
14:35 15:55 Współczesne systemy polityczne W21BN-NP prof. dr hab. Leszek Belzyt, prof. UZ 02-02-2019; //
16:10 17:49 Analiza strategiczna przedsiębiorstwa W21LOG-NP; 22LOG-NP; 23LOG-NP dr hab. inż. Wiesław Danielak, prof. UZ 26-01-2019; //
19:30 21:10 Lean manufacturing Ć31LOG-NP dr Anna Ludwiczak 26-01-2019; //
Niedziela
09:00 09:59 Podstawy zarządzania E11EK-NP dr Dariusz Stankiewicz 10-02-2019; //I termin
09:00 09:59 Podstawy zarządzania E11ZARZ-NP dr Dariusz Stankiewicz 10-02-2019; //I termin
09:15 10:45 Zarządzanie projektami P22LOG-NP/1 mgr Monika Inków 03-02-2019; //
09:30 10:30 Sterowanie procesami dyskretnymi E21AiR-NP dr inż. Iwona Grobelna 24-02-2019; //
11:00 12:30 Nauka o organizacji P21EK-NP/1 mgr Monika Inków 03-02-2019; //
13:35 15:05 Język migowy Ć11RAT-NP 18/19/A dr Katarzyna Kochan 27-01-2019; //
14:30 16:00 Zarządzanie projektami P23LOG-NP/1 mgr Monika Inków 03-02-2019; //
16:10 17:49 Podstawy prawa W11EK-NP dr Leszek Kaczmarski 27-01-2019; //
16:15 17:35 Zarządzanie infrastrukturą krytyczną W21BN-ND; 22BN-ND dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko 03-02-2019; //
17:50 19:20 Zarządzanie projektami P21LOG-NP/1 mgr Monika Inków 03-02-2019; //
17:50 19:29 Podstawy prawa Ć11EK-NP dr Leszek Kaczmarski 27-01-2019; //
19:30 21:10 Zarządzanie zasobami ludzkimi Ć31LOG-NP dr inż. Marzena Góralczyk 27-01-2019; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.