Plan zajęć

128 A-2

sala seminaryjna; liczba miejsc: 20

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć