Plan zajęć

128 A-2

sala seminaryjna; liczba miejsc: 20

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
07:30 09:00 Rozwiązania sieciowe i usługi w chmurze W11INF-IK-SD dr inż. Tomasz Gratkowski D//
09:15 10:50 Systemy zdarzeniowe W11AiR-SD (luty 2019) dr inż. Iwona Grobelna DP//
11:15 12:45 Lokalizacja i nawigacja robotów W11AiR-SD (luty 2019) dr hab. inż. Maciej Patan, prof. UZ D//
13:15 14:45 Elektroniczna aparatura medyczna W31IB-SP dr inż. Mariusz Krajewski D//
Wtorek
08:15 09:00 Eksploracja zasobów internetowych W31E-B-SP dr hab. inż. Artur Gramacki D//
09:15 10:40 Biosensory W31IB-SP dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ DI//
11:15 12:45 Seminarium dyplomowe II P42INF-ISM-SP/B prof. dr hab. inż. Larysa Titarenko D//
13:15 14:40 Systemy wbudowane W32AiR-KSSiD-SP prof. dr hab. inż. Alexander Barkalov DN//
15:15 16:45 Seminarium dyplomowe I P11INF-IK-SD prof. dr hab. inż. Alexander Barkalov; prof. dr hab. inż. Larysa Titarenko D//
17:00 18:25 Seminarium doktoranckie VII S41AiREI-ST prof. dr hab. inż. Alexander Barkalov DN//
Środa
07:30 09:05 Podstawy metrologii Ć21E-SP dr inż. Mariusz Krajewski DP//
09:15 10:45 Nowoczesne projektowanie aplikacji intrnetowych P11INF-IK-SD dr inż. Iwona Grobelna DII//
09:15 10:45 Nowoczesne projektowanie aplikacji intrnetowych W11INF-IK-SD dr inż. Iwona Grobelna DI//
11:15 12:45 Bezpieczeństwo elektroniczne W31E-B-SP dr inż. Grzegorz Bazydło D//
13:40 15:05 Podstawy programowania W21E-SP dr inż. Grzegorz Łabiak DN//
Czwartek
15:25 16:50 Seminarium dyplomowe I P11AiR-SD (luty 2019) dr hab. inż. Andrzej Janczak, prof. UZ DN//
Piątek
11:15 12:45 Technologie big data W21E-B-SP dr hab. inż. Artur Gramacki D//
Sobota
07:30 09:10 Seminarium dyplomowe I P11E-ND (luty 2019) dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ NST_WIEA_Z P//
07:40 09:00 Projektowanie gier i mediów W12INF-ISI-ND dr inż. Marek Sawerwain NST_WIEA_Z N//
09:15 10:45 Przetworniki pomiarowe W31E-SPiE-NP dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ NST_WIEA_Z //
11:00 12:30 Seminarium dyplomowe II P41E-SPiE-NP dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ NST_WIEA_Z //
12:45 14:15 Seminarium dyplomowe II P41INF-ISM-NP prof. dr hab. inż. Alexander Barkalov; prof. dr hab. inż. Larysa Titarenko 26-10-2019; 09-11-2019; 23-11-2019; 07-12-2019; 14-12-2019; 11-01-2020; //
14:25 16:05 Urządzenia automatyki przemysłowej W31AiR-KSSiD-NP dr hab. inż. Andrzej Janczak, prof. UZ NST_WIEA_Z P//
14:30 15:50 Zaawansowane systemy decyzyjne W21AiR-KSA-ND dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ NST_WIEA_Z N//
18:00 19:30 Seminarium dyplomowe II P41E-SPiE-NP prof. dr hab. inż. Grzegorz Benysek NST_WIEA_Z //
Niedziela
07:30 09:00 Bezpieczeństwo w systemach i sieciach komputerowych W32INF-SSI-NP dr inż. Bartłomiej Sulikowski NST_WIEA_Z //
11:00 12:30 Podstawy techniki cyfrowej i mikroprocesorowej W21AiR-NP dr hab. inż. Krzysztof Sozański NST_WIEA_Z //
12:45 14:15 Zaawansowane technologie usług sieciowych W32INF-SSI-NP dr inż. Piotr Powroźnik NST_WIEA_Z //
16:30 18:00 Integracja systemów pomiarowo-sterujących W11E-ND (luty 2019) dr inż. Piotr Powroźnik NST_WIEA_Z //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.