Plan zajęć

209a A-2

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 0

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy
Poniedziałek
11:00 13:00 Bazy danych E21INF-NP dr inż. Jacek Tkacz 07-09-2020;

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.