Plan zajęć

209a A-2

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 0

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
11:15 13:30 Zarządzanie relacjami z klientami L31E-B-SP/B dr inż. Łukasz Sobolewski D//
13:35 15:50 Zarządzanie relacjami z klientami L31E-B-SP/A dr inż. Łukasz Sobolewski D//
Wtorek
11:15 12:45 Rozwiązania sieciowe i usługi w chmurze L11INF-IK-SD/B dr inż. Tomasz Gratkowski 28-01-2020; //
13:15 14:45 Rozwiązania sieciowe i usługi w chmurze L11INF-IK-SD/A dr inż. Tomasz Gratkowski 28-01-2020; //
Sobota
09:15 10:45 Logika obliczeniowa L12INF-NP/B dr inż. Jacek Tkacz 25-01-2020; //
11:00 12:30 Logika obliczeniowa L12INF-NP/A dr inż. Jacek Tkacz 25-01-2020; //
12:45 14:15 Hurtownie danych L11INF-ZSI-ND dr inż. Łukasz Sobolewski 25-01-2020; //
Niedziela
09:15 10:45 Podstawy programowania L12INF-NP/B dr inż. Andrzej Popławski 26-01-2020; //
11:00 12:30 Podstawy programowania L12INF-NP/A dr inż. Andrzej Popławski 26-01-2020; //
12:45 14:15 Problemy cyfryzacji W11INF-ZSI-ND dr inż. Andrzej Popławski 26-01-2020; //
14:30 16:00 Problemy cyfryzacji L11INF-ZSI-ND dr inż. Andrzej Popławski 26-01-2020; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.