Plan zajęć

212 A-2

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 0

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
09:15 10:45 Cyfrowe przetwarzanie i kompresja danych L11INF-IK-SD/A dr inż. Mariusz Buciakowski D//
11:15 12:45 Cyfrowe przetwarzanie i kompresja danych L11INF-IK-SD/B dr inż. Mariusz Buciakowski D//
Wtorek
09:15 10:40 Podstawy informatyki L11E-B-SP/A dr inż. Łukasz Hładowski DN//
11:15 12:40 Podstawy informatyki L12E-B-SP dr inż. Łukasz Hładowski DN//
13:15 14:40 Podstawy informatyki L11E-B-SP/B dr inż. Łukasz Hładowski DN//
15:00 16:25 Metody statystycznej analizy danych L21IB-SP/A dr hab. inż. Maciej Patan, prof. UZ DN//
Środa
11:15 12:45 Sieci komputerowe L23INF-SP/B dr inż. Bartłomiej Sulikowski D//
12:50 14:20 Sieci komputerowe L23INF-SP/A dr inż. Bartłomiej Sulikowski D//
Czwartek
07:30 09:00 Technologie internetowe L21E-B-SP/B mgr inż. Marcin Pazera D//
09:05 10:35 Technologie internetowe L21E-B-SP/A mgr inż. Marcin Pazera D//
13:40 15:10 Systemy komunikacyjne E-biznesu L31E-B-SP/B dr inż. Bartłomiej Sulikowski D//
15:15 16:45 Systemy komunikacyjne E-biznesu L31E-B-SP/A dr inż. Bartłomiej Sulikowski D//
Piątek
11:15 12:45 Sieci komputerowe L22INF-SP/A dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ D//
13:15 14:45 Sieci komputerowe L22INF-SP/B dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ D//
Sobota
12:40 14:10 Sieci komputerowe L21INF-NP/A dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ NST_WIEA_Z //
14:20 15:50 Sieci komputerowe L21INF-NP/B dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ NST_WIEA_Z //
Niedziela
07:30 09:10 Podstawy informatyki L11E-B-NP dr inż. Łukasz Hładowski NST_WIEA_Z P//
09:15 10:45 Bezpieczeństwo w systemach i sieciach komputerowych L32INF-SSI-NP dr inż. Bartłomiej Sulikowski NST_WIEA_Z //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.