Plan zajęć

308 A-2

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 0

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
11:10 12:45 Podstawy systemów dyskretnych L13INF-SP/A dr inż. Marek Sawerwain 25-03-2019; //
11:10 12:45 Podstawy systemów dyskretnych L14INF-SP/A dr inż. Marek Sawerwain 01-04-2019; //
Wtorek
08:00 09:30 Zaawansowane metody grafiki w reklamie L11E-B-SP/B dr inż. Andrzej Czajkowski D//
11:15 12:45 Zaawansowane metody grafiki w reklamie L11E-B-SP/A dr inż. Andrzej Czajkowski D//
13:15 14:45 Platforma.NET P33INF-SP/B dr inż. Marek Sawerwain DN//
15:00 16:35 Platforma.NET P33INF-SP/A dr inż. Marek Sawerwain 09-04-2019; 07-05-2019; 21-05-2019; 04-06-2019; //
Środa
09:15 10:45 Podstawy analityki biznesowej L11E-B-SP/A mgr inż. Kamil Klimkowicz D//
Czwartek
13:15 14:40 Media cyfrowe w reklamie P11E-B-SP/B dr inż. Łukasz Hładowski DP//
13:15 14:50 Media cyfrowe w reklamie P11E-B-SP/A dr inż. Łukasz Hładowski DN//
Sobota
09:00 15:30 Kurs podstawy grafiki komputerowej LGK_Żary dr inż. Łukasz Hładowski 23-03-2019; //
10:15 14:30 Kurs podstawy grafiki komputerowej LGK_Żary dr inż. Łukasz Hładowski 18-05-2019; //
11:15 14:30 Kurs podstawy grafiki komputerowej LGK_Żary dr inż. Łukasz Hładowski 06-04-2019; 13-04-2019; //
14:30 16:00 Platforma.NET P32INF-SSI-NP dr inż. Marek Sawerwain WIEA-NST-L P//
15:15 16:00 Platforma.NET P32INF-SSI-NP dr inż. Marek Sawerwain 22-06-2019; //
Niedziela
11:00 12:30 Platforma.NET L32INF-SSI-NP dr inż. Marek Sawerwain WIEA-NST-L //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.