Plan zajęć

34 A-2

sala seminaryjna; liczba miejsc: 0

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
10:15 12:00 Wstęp do astrofizyki obiektów zwartych W31 F-SP dr hab. Jarosław Kijak, prof. UZ D//
12:15 14:00 Wykład monograficzny - Radioastronomia W31 F-SP dr hab. Jarosław Kijak, prof. UZ D//
Wtorek
14:15 16:00 Electrodynamics/Elektrodynamika W31 F-SP; 31 F-SP-Wietnam; ERASMUS/CF; ERASMUS/ET; ERASMUS/IA; ERASMUS/MK prof. dr hab. Ulrich Geppert D//
16:05 17:40 Electrodynamics/Elektrodynamika Ć31 F-SP; 31 F-SP-Wietnam; ERASMUS/CF; ERASMUS/ET; ERASMUS/IA; ERASMUS/MK prof. dr hab. Ulrich Geppert D//
17:45 19:20 Physics of relativistic stars W21FiA-ST; ERASMUS/MyK prof. dr hab. Ulrich Geppert D//
Środa
09:15 11:00 Wykład II-A - Elektrodynamika w astrofizyce W11FiA-ST; ERASMUS/MyK prof. dr hab. Ulrich Geppert D//
11:15 13:00 Rada Instytutu, zebrania, seminaria I  prof. dr hab. Ulrich Geppert; dr hab. Jarosław Kijak, prof. UZ; dr hab. Wojciech Lewandowski, prof. UZ; dr Krzysztof Maciesiak; prof. dr hab. Giorgi Melikidze; dr Karolina Rożko; prof. Krzysztof Stasiewicz; dr Andrzej Szary; dr Magdalena Szkudlarek; dr Dariusz Woźniak; dr Michał Żejmo D//
13:15 15:00 Wykład I-A - Nieliniowe układy dynamiczne w fizyce i astronomii W11FiA-ST; ERASMUS/MyK prof. dr hab. Andrzej Maciejewski D//
Czwartek
09:15 11:00 Systemy gwiazd, struktura Wszechświata i kosmologia W31 F-SP; ERASMUS/CF; ERASMUS/ET; ERASMUS/IA; ERASMUS/MyK dr hab. Wojciech Lewandowski, prof. UZ D//
14:15 16:00 Trening nawiązywania kontaktu z pacjentem Ć21FM-SP mgr Agata Łopato D//
17:00 18:30 Astronomia I  dr hab. Jarosław Kijak, prof. UZ; dr Karolina Rożko D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.