Rezerwacje

03c - projekt(d) A-0

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 18

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
08:00 20:00 Rezerwacja R  prof. dr inż. arch. Zbigniew Bać 24-06-2019; //
Wtorek
08:00 20:00 Rezerwacja R  prof. dr inż. arch. Zbigniew Bać 25-06-2019; //
Środa
08:00 20:00 Rezerwacja R  prof. dr inż. arch. Zbigniew Bać 26-06-2019; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.