Rezerwacje

03c - projekt(d) A-0

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 18

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji