Rezerwacje

03f - rysunek A-0

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 18

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji