Plan zajęć

04 A-38

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 20

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć