Plan zajęć

105 A-38

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 30

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy
Wtorek
11:40 13:30 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne S21WF-SD/SŻSS dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ D
14:00 15:50 Socjologia sportu W21WF-SD dr Artur Kinal DP
16:00 17:50 Socjologia sportu Ć21WF-SD dr Artur Kinal DP
Środa
08:00 09:30 Fizjologia starzenia się L11WF-SD/SARS dr hab. Mariusz Naczk, prof. UZ D
10:00 12:15 Lekkoatletyka W11WF-SD dr Grażyna Biczysko 01-04-2020;
15:35 17:00 Teoria sportu Ć31WF-SP/A dr Mateusz Rynkiewicz DP
17:05 18:30 Antropomotoryka Ć31WF-SP/A dr Mateusz Rynkiewicz DP
Czwartek
08:00 09:30 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne S31WF-SP/3 dr hab. Halina Guła-Kubiszewska, prof. UZ D
10:20 11:45 Podstawy geriatrii L11WF-SD/SARS dr n. med. Joanna Hoffmann - Aulich DP
Piątek
09:00 10:25 Fonacja pozakrtaniowa K21PED-LOG-SP mgr Grzegorz Hryniewicz DP
ul. Wyspiańskiego 58
09:00 10:35 Metodyka logopedyczna I - dyslalia, palatolalia K21PED-LOG-SP mgr Grzegorz Hryniewicz DN
10:45 12:15 Metodyka logopedyczna I - dyslalia, palatolalia K21PED-LOG-SP mgr Grzegorz Hryniewicz D
12:30 14:00 Metodyka logopedyczna II - opóźniony rozwój mowy, jąkanie K21PED-LOG-SP mgr Grzegorz Hryniewicz D
Sobota
08:00 10:15 Ochrona własności intelektualnej W31WF-NP dr Michał Zieliński 06-06-2020;
15:30 17:45 Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych Ć31WF-NP mgr Bartłomiej Hes 04-04-2020;
15:30 17:45 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne S31WF-NP dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ 25-04-2020; 16-05-2020;
18:00 20:15 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne S31WF-NP dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ 20-06-2020;
Niedziela
13:00 15:15 Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych Ć31WF-NP mgr Bartłomiej Hes 26-04-2020; 17-05-2020;

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.