Plan zajęć

P103 A-16

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 54

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
11:30 13:00 Psychologia emocji i motywacji Ć21PSYCH-JMS mgr Elżbieta Patelak D//
13:15 14:45 Psychologia emocji i motywacji Ć22PSYCH-JMS mgr Elżbieta Patelak D//
15:00 16:30 Psychologia emocji i motywacji Ć23PSYCH-JMS mgr Elżbieta Patelak D//
Wtorek
08:00 09:30 Biologiczne podstawy zachowań L14PSYCH-JMS/lab.7 dr hab. Adrianna Grabizna, prof. UZ DN//
08:00 09:30 Biologiczne podstawy zachowań Ć12PSYCH-JMS dr hab. Adrianna Grabizna, prof. UZ DP//
09:45 11:15 Biologiczne podstawy zachowań Ć15PSYCH-JMS dr hab. Adrianna Grabizna, prof. UZ DP//
09:45 11:15 Etyka zawodu psychologa Ć43PSYCH-JMS-PPOZ dr hab. Adrianna Grabizna, prof. UZ DN//
11:30 13:00 Biologiczne podstawy zachowań Ć16PSYCH-JMS dr hab. Adrianna Grabizna, prof. UZ DP//
11:30 13:00 Etyka zawodu psychologa Ć41PSYCH-JMS-PK dr hab. Adrianna Grabizna, prof. UZ DN//
13:15 14:45 Biologiczne podstawy zachowań L15PSYCH-JMS/lab.10 dr hab. Adrianna Grabizna, prof. UZ DP//
13:15 14:45 Etyka zawodu psychologa Ć42PSYCH-JMS-PEW dr hab. Adrianna Grabizna, prof. UZ DN//
15:00 16:30 Biologiczne podstawy zachowań L15PSYCH-JMS/lab. 9 dr hab. Adrianna Grabizna, prof. UZ DP//
15:00 16:30 Etyka zawodu psychologa Ć44PSYCH-JMS-PZS dr hab. Adrianna Grabizna, prof. UZ DN//
16:45 18:15 Biologiczne podstawy zachowań L13PSYCH-JMS/lab.6 dr hab. Adrianna Grabizna, prof. UZ DN//
16:45 18:15 Biologiczne podstawy zachowań L14PSYCH-JMS/lab.8 dr hab. Adrianna Grabizna, prof. UZ DP//
Środa
09:45 11:15 Podstawy psychologii W11ARTE-SP dr Anna Mróz DP//
09:45 11:15 Wstęp do psychologii W11PPiW-JMS dr Anna Mróz DN//
11:30 13:00 Negocjacje w biznesie W43PSYCH-JMS-PPOZ dr inż. Marzena Góralczyk DN//
11:30 15:15 Podstawy pracy empirycznej (projekt ze studentami) L31PSYCH-JMS/lab.1 prof. zw. dr hab. Wiesław Łukaszewski 06-11-2019; 04-12-2019; //
13:15 14:45 Negocjacje w biznesie Ć43PSYCH-JMS-PPOZ dr inż. Marzena Góralczyk DN//
13:15 14:45 Wprowadzenie do psychologii I Ć14PSYCH-JMS dr Dagmara Gawron 23-10-2019; //
15:30 17:00 Psychologia różnic indywidualnych Ć31PSYCH-JMS dr Łukasz Budzicz D//
17:15 18:45 Psychologia różnic indywidualnych Ć32PSYCH-JMS dr Łukasz Budzicz D//
Czwartek
08:00 09:30 Pomoc uczniom z trudnościami uczenia się W42PSYCH-JMS-PEW dr Urszula Gembara DP//
09:45 11:15 Pomoc uczniom z trudnościami uczenia się Ć42PSYCH-JMS-PEW dr Urszula Gembara DP//
11:30 15:15 Podstawy pracy empirycznej (projekt ze studentami) L31PSYCH-JMS/lab.1 prof. zw. dr hab. Wiesław Łukaszewski 07-11-2019; 05-12-2019; //
13:15 15:30 Wprowadzenie do psychologii I Ć12PSYCH-JMS dr Dagmara Gawron 24-10-2019; //
15:45 18:00 Wprowadzenie do psychologii I Ć13PSYCH-JMS dr Dagmara Gawron 24-10-2019; //
Piątek
10:00 12:30 Rezewacja I    18-10-2019; //Julia Węcławska
Sobota
08:00 10:15 Testy inteligencji L32PSYCH-JMN/lab.3 dr Marcin Florkowski 26-10-2019; 16-11-2019; 07-12-2019; 11-01-2020; 25-01-2020; //
08:00 11:15 Diagnoza psychologiczna dziecka - studium przypadków Ć31PSYCH-JMN mgr Agata Łopato 23-11-2019; 14-12-2019; //
10:30 12:45 Testy inteligencji L31PSYCH-JMN/lab.1 dr Marcin Florkowski 26-10-2019; 16-11-2019; 07-12-2019; 11-01-2020; 25-01-2020; //
11:30 14:45 Diagnoza psychologiczna dziecka - studium przypadków Ć32PSYCH-JMN mgr Agata Łopato 14-12-2019; //
13:00 15:15 Testy inteligencji L31PSYCH-JMN/lab.2; 32PSYCH-JMN/lab.2 dr Marcin Florkowski 26-10-2019; 16-11-2019; 07-12-2019; 11-01-2020; 25-01-2020; //
14:00 17:15 Diagnoza psychologiczna dziecka - studium przypadków Ć32PSYCH-JMN mgr Agata Łopato 23-11-2019; //
15:30 17:45 Motywowanie i ocena pracowników Ć42PSYCH-JMN-PPOZ mgr Agata Łopato 14-12-2019; //
15:30 17:45 Psychopatologia rozwoju Ć31PSYCH-JMN dr Anna Mróz 16-11-2019; //
15:30 17:45 Seminarium magisterskie III S51PSYCH-JMN-PK/sem.3; 52PSYCH-JMN-PEW/sem.3 dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ 25-01-2020; //
18:00 20:15 Psychopatologia rozwoju Ć32PSYCH-JMN dr Anna Mróz 16-11-2019; //
Niedziela
08:00 10:15 Psychologia różnic indywidualnych W31PSYCH-JMN; 32PSYCH-JMN dr Marcin Florkowski 08-12-2019; 12-01-2020; 26-01-2020; //
08:00 10:15 Psychologia różnic indywidualnych Ć31PSYCH-JMN dr Marcin Florkowski 27-10-2019; //
08:00 10:15 Psychologia różnic indywidualnych Ć32PSYCH-JMN dr Marcin Florkowski 24-11-2019; //
08:00 10:15 Psychopatologia rozwoju W31PSYCH-JMN; 32PSYCH-JMN dr Anna Mróz 15-12-2019; //
08:00 11:15 Diagnoza psychologiczna dziecka - studium przypadków Ć31PSYCH-JMN mgr Agata Łopato 17-11-2019; //
10:30 12:45 Psychologia różnic indywidualnych Ć31PSYCH-JMN dr Marcin Florkowski 24-11-2019; 08-12-2019; 12-01-2020; 26-01-2020; //
10:30 12:45 Psychologia różnic indywidualnych Ć32PSYCH-JMN dr Marcin Florkowski 27-10-2019; //
10:30 12:45 Psychologia wychowawcza W31PSYCH-JMN; 32PSYCH-JMN dr Anna Mróz 15-12-2019; //
11:30 14:45 Diagnoza psychologiczna dziecka - studium przypadków Ć32PSYCH-JMN mgr Agata Łopato 17-11-2019; //
13:00 15:15 Psychologia różnic indywidualnych W31PSYCH-JMN; 32PSYCH-JMN dr Marcin Florkowski 27-10-2019; 24-11-2019; //
13:00 15:15 Psychologia różnic indywidualnych Ć32PSYCH-JMN dr Marcin Florkowski 26-01-2020; //
13:00 15:15 Psychologia zdrowia W41PSYCH-JMN-PK dr Marcin Florkowski 08-12-2019; 12-01-2020; //
15:00 17:15 Motywowanie i ocena pracowników Ć42PSYCH-JMN-PPOZ mgr Agata Łopato 17-11-2019; //
15:30 17:45 Psychologia różnic indywidualnych Ć32PSYCH-JMN dr Marcin Florkowski 08-12-2019; 12-01-2020; //
15:30 17:45 Psychologia zdrowia W41PSYCH-JMN-PK dr Marcin Florkowski 24-11-2019; //
18:00 20:15 Seminarium magisterskie III S51PSYCH-JMN-PK/sem.4; 52PSYCH-JMN-PEW/sem.4 dr Jerzy Herberger 17-11-2019; 12-01-2020; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.