Plan zajęć

P103 A-16

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 54

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
09:45 11:15 Podstawy seksuologii Ć31PSYCH-JMS dr Joanna Dec-Pietrowska DN//
09:45 11:15 Podstawy seksuologii Ć33PSYCH-JMS dr Joanna Dec-Pietrowska DP//
11:30 13:00 Podstawy seksuologii Ć32PSYCH-JMS dr Joanna Dec-Pietrowska DN//
11:30 13:00 Podstawy seksuologii Ć34PSYCH-JMS dr Joanna Dec-Pietrowska DP//
13:15 14:45 Trening stylu pracy w resocjalizacji i terapii K21PED-RzTS-SD dr Joanna Dec-Pietrowska D//
Wtorek
08:45 11:00 Diagnoza psychologiczna dorosłego człowieka - studium przypadku Ć31PSYCH-JMS mgr Tomasz Misiuro D//
11:30 13:00 Psychologia rehabilitacji i niepełnosprawności W42PSYCH-JMS-PEW dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ DN//
13:15 14:45 Psychologia rehabilitacji i niepełnosprawności Ć42PSYCH-JMS-PEW dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ DN//
15:00 16:30 Pedagogika specjalna W11PED-RESO-SP dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ DP//
15:00 16:30 Seminarium monograficzne IIC - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną S41PSYCH-JMS-PK; 42PSYCH-JMS-PEW; 43PSYCH-JMS-PPOZ dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ DN//Przedmiot do wyboru / grupa 1
16:45 18:15 Pedagogika specjalna Ć11PED-RESO-SP dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ DP//
16:45 18:15 Seminarium monograficzne IIC - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną S41PSYCH-JMS-PK; 42PSYCH-JMS-PEW; 43PSYCH-JMS-PPOZ dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ DN//Przedmiot do wyboru / grupa 2
Środa
08:00 09:30 Pomiędzy zdrowiem a chorobą - problemy życia codziennego Ć31PSYCH-JMS mgr Konrad Opaliński D//
09:45 11:15 Pomiędzy zdrowiem a chorobą - problemy życia codziennego Ć32PSYCH-JMS mgr Konrad Opaliński D//
13:15 14:45 Psychologia procesów poznawczych Ć11PSYCH-JMS dr Łukasz Budzicz D//
15:00 16:30 Psychologia procesów poznawczych Ć12PSYCH-JMS dr Łukasz Budzicz D//
16:45 18:15 Psychologia procesów poznawczych Ć13PSYCH-JMS dr Łukasz Budzicz D//
Czwartek
09:45 11:15 Psychologiczne problemy kariery zawodowej i doradztwa zawodowego Ć43PSYCH-JMS-PPOZ dr Lilla Młodzik 16-05-2019; 13-06-2019; //
09:45 11:15 Stres, sytuacje trudne i wypalenie zawodowe Ć33PSYCH-JMS dr Anna Góralewska-Słońska 09-05-2019; //Odrabianie zajęć za 2.04.2019
11:30 13:00 Patologia organizacji Ć43PSYCH-JMS-PPOZ dr Anna Góralewska-Słońska 09-05-2019; //Odrabianie zajęć za 2.04.2019
11:30 13:00 Psychologiczne problemy kariery zawodowej i doradztwa zawodowego W42PSYCH-JMS-PEW; 43PSYCH-JMS-PPOZ dr Lilla Młodzik 16-05-2019; 13-06-2019; //
13:15 14:45 Patologia organizacji W43PSYCH-JMS-PPOZ dr Anna Góralewska-Słońska 09-05-2019; //Odrabianie zajęć za 2.04.2019
13:15 14:45 Psychologiczne problemy kariery zawodowej i doradztwa zawodowego Ć42PSYCH-JMS-PEW dr Lilla Młodzik 16-05-2019; 13-06-2019; //
15:00 16:30 Psychologia kliniczna i psychopatologia W11PSP-SP dr Marcin Florkowski DP//
16:45 18:15 Psychologia kliniczna i psychopatologia Ć11PSP-SP dr Marcin Florkowski DP//
Piątek
09:45 11:15 Psychologia agresji i konfliktów Ć51PSYCH-JMS-PK/lab1; 51PSYCH-JMS-PK/lab2 mgr Anna Glibowska D//
11:30 13:00 Psychologia agresji i konfliktów Ć51PSYCH-JMS-PK/lab3; 52PSYCH-JMS-PEW mgr Anna Glibowska D//
13:15 14:45 Psychologia agresji i konfliktów Ć53PSYCH-JMS-PPOZ mgr Anna Glibowska D//
15:30 17:00 Psychologia osobowości W21PSYCH-JMN; 22PSYCH-JMN dr Dagmara Gawron 26-04-2019; //
17:15 18:45 Psychologia osobowości Ć21PSYCH-JMN dr Dagmara Gawron 26-04-2019; //
19:00 20:30 Psychologia osobowości Ć22PSYCH-JMN dr Dagmara Gawron 26-04-2019; //
Sobota
08:00 09:30 Psychologia osobowości W21PSYCH-JMN; 22PSYCH-JMN dr Dagmara Gawron 01-06-2019; //
08:00 10:15 Psychologia osobowości W21PSYCH-JMN; 22PSYCH-JMN dr Dagmara Gawron 27-04-2019; //
08:00 11:00 Diagnoza psychologiczna dorosłego człowieka - studium przypadku Ć32PSYCH-JMN mgr Tomasz Misiuro 11-05-2019; //
09:45 13:30 Psychologia osobowości Ć21PSYCH-JMN dr Dagmara Gawron 01-06-2019; //
10:30 12:45 Pedagogika specjalna W11PED-RESO-NP dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ 25-05-2019; //
10:30 12:45 Psychologia osobowości Ć21PSYCH-JMN dr Dagmara Gawron 27-04-2019; //
13:00 15:15 Pedagogika specjalna Ć11PED-RESO-NP dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ 25-05-2019; //
13:00 15:15 Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów L52PSYCH-JMN/lab3 mgr Elżbieta Patelak 11-05-2019; //
13:00 15:15 Psychologia osobowości Ć22PSYCH-JMN dr Dagmara Gawron 27-04-2019; //
13:00 17:30 Psychopatologia Ć41PSYCH-JMN-PK dr Marcin Florkowski 22-06-2019; //
13:45 17:30 Psychologia osobowości Ć22PSYCH-JMN dr Dagmara Gawron 01-06-2019; //
15:30 17:45 Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów L51PSYCH-JMN-PK/lab2; 52PSYCH-JMN/lab2 mgr Elżbieta Patelak 11-05-2019; //
Niedziela
08:00 10:15 Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów L51PSYCH-JMN-PK/lab1 mgr Elżbieta Patelak 26-05-2019; //
08:00 10:15 Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów L51PSYCH-JMN-PK/lab2; 52PSYCH-JMN/lab2 mgr Elżbieta Patelak 28-04-2019; 23-06-2019; //
08:00 12:45 Psychologia osobowości Ć21PSYCH-JMN dr Dagmara Gawron 02-06-2019; //
10:15 12:30 Psychologia rehabilitacji i niepełnosprawności Ć42PSYCH-JMN-PEW dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ 12-05-2019; //
10:30 12:45 Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów L52PSYCH-JMN/lab3 mgr Elżbieta Patelak 28-04-2019; 26-05-2019; 23-06-2019; //
13:00 15:15 Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów L51PSYCH-JMN-PK/lab1 mgr Elżbieta Patelak 28-04-2019; 23-06-2019; //
13:00 15:15 Psychologia osobowości W21PSYCH-JMN; 22PSYCH-JMN dr Dagmara Gawron 26-05-2019; //
13:00 17:45 Psychologia osobowości Ć22PSYCH-JMN dr Dagmara Gawron 02-06-2019; //
14:55 17:55 Możliwości rozwoju człowieka dorosłego L42PSYCH-JMN-PEW dr Anna Mróz 12-05-2019; //
15:30 17:45 Psychologia osobowości Ć21PSYCH-JMN dr Dagmara Gawron 26-05-2019; //
18:00 20:15 Psychologia osobowości Ć22PSYCH-JMN dr Dagmara Gawron 26-05-2019; //
18:15 20:30 Psychologia uczenia się WSP EEiTP dr Anna Mróz 12-05-2019; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.