Plan zajęć

P104 A-16

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 36

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
13:15 14:45 Biologiczne podstawy zachowań L12PSYCH-JMS/lab.3 dr hab. Adrianna Grabizna, prof. UZ DN//
13:15 14:45 Biologiczne podstawy zachowań Ć13PSYCH-JMS dr hab. Adrianna Grabizna, prof. UZ DP//
15:00 16:30 Biologiczne podstawy zachowań L11PSYCH-JMS/lab.1 dr hab. Adrianna Grabizna, prof. UZ DN//
15:00 16:30 Biologiczne podstawy zachowań Ć11PSYCH-JMS dr hab. Adrianna Grabizna, prof. UZ DP//
16:45 18:15 Biologiczne podstawy zachowań L11PSYCH-JMS/lab.2 dr hab. Adrianna Grabizna, prof. UZ DN//
16:45 18:15 Biologiczne podstawy zachowań Ć14PSYCH-JMS dr hab. Adrianna Grabizna, prof. UZ DP//
Wtorek
08:00 09:30 Testy osobowości L31PSYCH-JMS/lab.2; 32PSYCH-JMS/lab.2 mgr Tomasz Misiuro DP//
09:45 11:15 Psychologia społeczności - teoria i praktyka Ć41PSYCH-JMS-PK dr Danuta Chmielewska-Banaszak DN//
09:45 11:15 Testy osobowości L31PSYCH-JMS/lab.1 mgr Tomasz Misiuro DP//
11:30 13:00 Psychologia społeczności - teoria i praktyka Ć43PSYCH-JMS-PPOZ dr Danuta Chmielewska-Banaszak DN//
11:30 13:00 Testy osobowości L33PSYCH-JMS/lab.4 mgr Tomasz Misiuro DP//
13:15 14:45 Psychologia społeczności - teoria i praktyka Ć44PSYCH-JMS-PZS dr Danuta Chmielewska-Banaszak DN//
13:15 14:45 Testy osobowości L33PSYCH-JMS/lab.5 mgr Tomasz Misiuro DP//
15:00 16:30 Psychologia społeczności - teoria i praktyka Ć42PSYCH-JMS-PEW dr Danuta Chmielewska-Banaszak DN//
15:00 16:30 Testy osobowości L32PSYCH-JMS/lab.3 mgr Tomasz Misiuro DP//
16:45 18:15 Podstawy psychologii Ć11ARTE-SP dr Anna Mróz D//
Środa
09:45 11:15 Psychologia ogólna W11PSP-JMS dr Urszula Gembara DN//
09:45 11:15 Psychologia ogólna Ć11PSP-JMS dr Urszula Gembara DP//
13:15 14:45 Wprowadzenie do neuropsychologii L41PSYCH-JMS-PK/lab.1 mgr Konrad Opaliński D//
15:00 16:30 Wprowadzenie do neuropsychologii L41PSYCH-JMS-PK/lab.2 mgr Konrad Opaliński D//
Czwartek
08:00 09:30 Mediacje jako forma pomocy w rozwiązywaniu konfliktów L52PSYCH-JMS-PEW/lab.4 dr Elżbieta Lipowicz D//
09:45 11:15 Mediacje jako forma pomocy w rozwiązywaniu konfliktów L53PSYCH-JMS-PPOZ/lab.6 dr Elżbieta Lipowicz D//
11:30 13:00 Mediacje jako forma pomocy w rozwiązywaniu konfliktów L52PSYCH-JMS-PEW/lab.5; 53PSYCH-JMS-PPOZ/lab.5 dr Elżbieta Lipowicz D//
14:10 17:00 Podstawy postępowania naukowego dla psychologów Ć11PSYCH-JMS dr Łukasz Wojciechowski 24-10-2019; 14-11-2019; 21-11-2019; 05-12-2019; 12-12-2019; 09-01-2020; 23-01-2020; //
17:10 20:00 Podstawy postępowania naukowego dla psychologów Ć12PSYCH-JMS dr Łukasz Wojciechowski 24-10-2019; 14-11-2019; 21-11-2019; 05-12-2019; 12-12-2019; 09-01-2020; 23-01-2020; //
Sobota
08:00 10:15 Język angielski III Ć21PSYCH-JMN; 22PSYCH-JMN mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka 25-01-2020; //
08:00 10:15 Psychologia społeczna Ć22PSYCH-JMN mgr Monika Bendyk 14-12-2019; //
08:00 11:15 Język angielski III Ć21PSYCH-JMN; 22PSYCH-JMN mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka 26-10-2019; 16-11-2019; 23-11-2019; 07-12-2019; 11-01-2020; //
10:30 12:45 Psychologia społeczna Ć21PSYCH-JMN mgr Monika Bendyk 14-12-2019; //
10:30 12:45 Psychologia społeczna Ć22PSYCH-JMN mgr Monika Bendyk 25-01-2020; //
11:30 13:45 Psychologia resocjalizacji W51PSYCH-JMN-PK dr Jerzy Herberger 23-11-2019; //
11:30 13:45 Psychologia społeczna Ć22PSYCH-JMN mgr Monika Bendyk 26-10-2019; 16-11-2019; //
13:00 15:15 Psychologia społeczna Ć21PSYCH-JMN mgr Monika Bendyk 25-01-2020; //
13:00 15:15 Wykład monograficzny - Psychologia zmiany i motywacji do terapii W41PSYCH-JMN-PK dr Jerzy Herberger 07-12-2019; //
14:00 16:15 Psychologia społeczna Ć21PSYCH-JMN mgr Monika Bendyk 26-10-2019; 16-11-2019; //
14:00 16:15 Wykład monograficzny - Psychologia zmiany i motywacji do terapii W41PSYCH-JMN-PK dr Jerzy Herberger 23-11-2019; //
15:30 17:45 Psychologia resocjalizacji W51PSYCH-JMN-PK dr Jerzy Herberger 07-12-2019; //
15:30 17:45 Seminarium magisterskie III S51PSYCH-JMN-PK/sem.4; 52PSYCH-JMN-PEW/sem.4 dr Jerzy Herberger 25-01-2020; //
16:30 18:45 Seminarium magisterskie III S51PSYCH-JMN-PK/sem.4; 52PSYCH-JMN-PEW/sem.4 dr Jerzy Herberger 23-11-2019; //
18:00 20:15 Psychologia resocjalizacji W51PSYCH-JMN-PK dr Jerzy Herberger 25-01-2020; //
18:00 20:15 Seminarium magisterskie III S51PSYCH-JMN-PK/sem.3; 52PSYCH-JMN-PEW/sem.3 dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ 26-10-2019; 07-12-2019; //
Niedziela
08:00 10:15 Negocjacje w biznesie W42PSYCH-JMN-PPOZ dr inż. Marzena Góralczyk 27-10-2019; 26-01-2020; //
10:30 12:45 Negocjacje w biznesie Ć42PSYCH-JMN-PPOZ dr inż. Marzena Góralczyk 27-10-2019; 26-01-2020; //
10:30 12:45 Psychologia społeczna Ć22PSYCH-JMN mgr Monika Bendyk 12-01-2020; //
13:00 15:15 Kultura organizacyjna W42PSYCH-JMN-PPOZ dr Dariusz Stankiewicz 26-01-2020; //
13:00 15:15 Psychologia społeczna Ć21PSYCH-JMN mgr Monika Bendyk 12-01-2020; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.