Rezerwacje

001 A-41

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 36

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Czwartek
17:35 20:30 REZERWACJA R  dr Robert Wysocki 24-10-2019; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.