Rezerwacje

001 A-41

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 36

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji