Plan zajęć

004 A-41

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 16

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć