Rezerwacje

010 A-41

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 32

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji