Rezerwacje

012 A-41

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 30

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji