Rezerwacje

012 A-41

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 30

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
10:00 11:00 Język niemiecki IV - egzamin poprawkowy E21PR-NM; 21PR-SM; 22PR-SM; 23PR-SM; 24PR-SM dr Paweł Truszkiewicz 02-09-2019; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.