Rezerwacje

103 A-41

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 30

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Czwartek
08:00 16:00 REZERWACJA R  dr Justyna Michalska 05-09-2019; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.