Plan zajęć

105 A-41

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 25

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć