Plan zajęć

105 A-41

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 30

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
09:25 10:55 Logika prawnicza Ć11PR-SM dr Grzegorz Góralczyk D//
11:00 12:30 Logika prawnicza Ć12PR-SM dr Grzegorz Góralczyk D//
12:45 14:15 Logika prawnicza Ć13PR-SM dr Grzegorz Góralczyk D//
14:30 16:00 Logika prawnicza Ć14PR-SM dr Grzegorz Góralczyk D//
16:10 17:50 Retoryka z erystyką dla prawników Ć13PR-SM dr Iwona Żuraszek-Ryś D//
Wtorek
10:05 10:50 Konsultacje I  dr Rafał Wrzecionek 28-01-2020; //
Piątek
16:35 18:00 Komunikacja prawnicza Ć12PR-SM dr Julia Gierałtowicz 29-01-2020; //
18:05 19:30 Komunikacja prawnicza Ć13PR-SM dr Julia Gierałtowicz 29-01-2020; //
Sobota
08:20 09:05 Źródła i zasady prawa zatrudnienia Ć11PZiPP dr Piotr Kapusta 25-01-2020; //
09:15 11:30 Zbiorowe prawo zatrudnienia W11PZiPP dr Izabela Gawłowicz 25-01-2020; //
11:45 13:15 Potencjał kadrowy zakładu pracy W11PZiPP dr Renata Maciejewska; dr Ariel Przybyłowicz 25-01-2020; //
13:30 15:00 Status prawny menadżera W11PZiPP dr Ariel Przybyłowicz 25-01-2020; //
15:15 16:45 Cywilnoprawne formy zatrudnienia W11PZiPP dr Ariel Przybyłowicz 25-01-2020; //
17:00 18:30 Nawiązanie, zmiana i ustanie stosunku pracy Ć11PZiPP dr Ariel Przybyłowicz 25-01-2020; //
Niedziela
07:30 09:00 Prawo karne materialne z elementami postępowania karnego- kazuistyka Ć41PR-NM dr Alfred Staszak 26-01-2020; //
09:05 10:35 Postępowanie karne - kazuistyka Ć41PR-NM dr Alfred Staszak 26-01-2020; //
10:40 12:10 Postępowanie karne II Ć41PR-NM dr Alfred Staszak 26-01-2020; //
15:35 16:55 REZERWACJA I  dr hab. Magdalena Hawrysz, prof. UZ 26-01-2020; //
17:00 18:30 Kryminalistyka W51PR-NM dr Alfred Staszak 26-01-2020; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.