Plan zajęć

202 A-41

sala wykładowa; liczba miejsc: 70

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć