Rezerwacje

202 A-41

sala wykładowa; liczba miejsc: 90

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Sobota
11:00 12:30 Postępowanie karne II E41PR-NM dr Sebastian Kowalski 08-02-2020; //
11:00 12:30 Postępowanie karne II - egzamin poprawkowy E41PR-NM dr Sebastian Kowalski 15-02-2020; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.