Rezerwacje

203 A-41

sala wykładowa; liczba miejsc: 120

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji