Plan zajęć

204 A-41

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 41

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć