Rezerwacje

204 A-41

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 41

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Sobota
09:00 17:00 Konferencja R  dr Joanna Markiewicz-Stanny 30-05-2020; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.