Rezerwacje

204 A-41

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 38

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji