Plan zajęć

12f A-9

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 15

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć