Plan zajęć

2b A-9

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 20

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Niedziela
09:05 10:00 Konsultacje I  dr hab. inż. Krzysztof Sozański 23-06-2019; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.