Rezerwacje

6g A-12

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 0

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji