Rezerwacje

6j A-12

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 0

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji