Plan zajęć

05a A-15

sala wykładowa; liczba miejsc: 0

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Wtorek
18:30 20:00 Praktyka w zakresie realizacji dźwięku Ć3 JiMESP dr Artur Majewski D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.