Plan zajęć

203 AS-51

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 16

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć