Plan zajęć

117A AS-50

sala wykładowa; liczba miejsc: 120

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć