Plan zajęć

118A AS-50

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 38

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć