Rezerwacje

120A AS-50

sala wykładowa; liczba miejsc: 44

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji