Rezerwacje

2A AS-50

sala wykładowa; liczba miejsc: 70

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji