Plan zajęć

223B AS-52

sala seminaryjna; liczba miejsc: 12

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć