Plan zajęć

337B AS-52

sala seminaryjna; liczba miejsc: 15

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć