Rezerwacje

337B AS-52

sala seminaryjna; liczba miejsc: 15

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Piątek
16:05 17:05 Prawo cywilne z umowami w administracji - egzamin poprawkowy EA10N dr Marek Derlatka 06-09-2019; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.