Plan zajęć

3PK AS-54

sala wykładowa; liczba miejsc: 60

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
10:00 13:00 Podstawy psychologii WD20S dr Anita Famuła-Jurczak DN//
15:30 17:00 Zarys chorób dietozależnych WD30S   DN//
17:01 18:30 Zarys chorób dietozależnych WD30S   DN//
Wtorek
11:00 12:00 Chemia żywności ED20S dr inż. Agnieszka Maj 25-02-2020; //egzamin poprawkowy
15:00 16:00 Chemia żywności ED20N dr inż. Agnieszka Maj 25-02-2020; //egzamin poprawkowy
Sobota
10:25 14:50 Technologia gastronomiczna W+LD30N dr inż. Agnieszka Maj 18-04-2020; //
10:26 11:05 Podstawy anatomii i fizjologii człowieka WD10N dr hab. Mariusz Kasprzak, prof. UZ 28-03-2020; //
11:20 12:50 Podstawy anatomii i fizjologii człowieka WD10N dr hab. Mariusz Kasprzak, prof. UZ 29-02-2020; 28-03-2020; //
15:00 19:05 Podstawy projektowania w gastronomii LD30N dr inż. Agnieszka Maj 18-04-2020; //
15:45 18:10 Podstawy psychologii WD20N dr Anita Famuła-Jurczak 28-03-2020; //
16:40 19:50 Podstawy anatomii i fizjologii człowieka WD10N dr hab. Mariusz Kasprzak, prof. UZ 14-03-2020; //
Niedziela
08:00 09:30 Technologia produkcji żywności wygodnej WZ30N dr inż. Agnieszka Maj 10-05-2020; //
08:00 11:10 Ekologia I ochrona środowiska W+CD10N prof. dr hab. Leszek Jerzak 07-06-2020; //
08:00 11:10 Podstawy psychodietetyki WD10N dr Anita Famuła-Jurczak 24-05-2020; //
08:00 18:10 Żywienie człowieka w ontogenezie W+LD20N dr hab. Mariusz Kasprzak, prof. UZ 29-03-2020; //
08:45 18:10 Żywienie człowieka w ontogenezie W+LD20N dr hab. Mariusz Kasprzak, prof. UZ 01-03-2020; 15-03-2020; //
09:40 12:50 Ekologia I ochrona środowiska W+CD10N prof. dr hab. Leszek Jerzak 21-06-2020; //
11:20 14:04 Podstawy psychodietetyki WD10N dr Anita Famuła-Jurczak 05-04-2020; //
11:20 14:50 Podstawy psychologii WD20N dr Anita Famuła-Jurczak 24-05-2020; 07-06-2020; //
14:06 16:30 Podstawy psychologii WD20N dr Anita Famuła-Jurczak 05-04-2020; //
15:00 16:30 Podstawy psychodietetyki WD10N dr Anita Famuła-Jurczak 19-04-2020; //
16:40 19:50 Podstawy psychologii WD20N dr Anita Famuła-Jurczak 19-04-2020; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.