Rezerwacje

303D AS-52

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 15

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji