Rezerwacje

301D AS-52

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 15

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
10:00 11:30 Język angielski - egzamin poprawkowy ET30S mgr Małgorzata Szeląg 09-09-2019; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.