Rezerwacje

5f C-1

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 30

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji