Rezerwacje

6f C-1

sala seminaryjna; liczba miejsc: 30

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji