Plan zajęć

H005 A-10

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 16

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć