Plan zajęć

H019 A-10

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 16

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
07:30 09:00 Ocena przydatności technicznej maszyn i urządzeń L41BHP-IBP-SP/B dr inż. Paweł Bachman D//
09:15 10:45 Ocena przydatności technicznej maszyn i urządzeń L41BHP-IBP-SP/A dr inż. Paweł Bachman D//
13:15 14:50 Bezpieczeństwo pracy w procesach produkcyjnych L15BHP-SD/B dr inż. Paweł Bachman DP//
15:00 16:25 Bezpieczeństwo pracy w procesach produkcyjnych L15BHP-SD/A dr inż. Paweł Bachman DN//
Wtorek
11:15 12:50 Elementy automatyki L21BHP-SP/A dr inż. Marcin Chciuk DN//
11:15 12:50 Elementy automatyki L21BHP-SP/B dr inż. Marcin Chciuk DP//
Środa
09:15 10:50 Mechatronika W41IBezp-SP dr inż. Marcin Chciuk DN//
11:15 12:45 Mechatronika L41IBezp-SP dr inż. Marcin Chciuk D//
Sobota
10:55 12:35 Bezpieczeństwo człowieka w systemach zautomatyzowanych L21BHP-ND/A dr inż. Paweł Bachman mWMP//
12:40 14:20 Elementy automatyki L21BHP-NP/B dr inż. Marcin Chciuk mWMP//
14:25 16:05 Elementy automatyki L21BHP-NP/A dr inż. Marcin Chciuk mWMP//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.