Plan zajęć

H030 A-10

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 16

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Sobota
09:15 11:00 Projektowanie połączeń elementów konstrukcji E11MiBM-KM-ND dr inż. Marek Malinowski 07-09-2019; //Egzamin II termin

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.