Plan zajęć

H030 A-10

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 16

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
09:15 10:50 Kształtowanie i badanie materiałów technicznych L25BHP-SD/A dr Czesław Częstochowski DN//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.